Проектування

Проектування інженерних систем - важливий процес, що полягає у власному розрахунку системи, оцінці необхідної кількості, а також номенклатури обладнання. Метою діяльності нашої компанії є своєчасне виконання вимог клієнта в повному обсязі при оптимальному співвідношенні якості, ціни та термінів виконання.

Наша компанія виконує проектування інженерних мереж для промисловості, громадських будівель або об'єктів спеціального призначення на найвищому рівні. Співробітництво з компанією “УКРінфосистеми” дозволяє відмовитися від проблем розробки проекту, комплектації обладнанням, монтажу і вводу в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів.

Ми комплексно підходимо до процесу проектування інженерних систем - враховуємо специфіку об'єкта, нормативні вимоги і використовуємо сучасні технологічні рішення. Розрахунки здійснюються висококваліфікованими фахівцями із застосуванням сучасного програмного забезпечення, що дозволяє оптимізувати технічні рішення і досягти максимальної якості проектної документації.

Проектно-кошторисна документація виконується нами в повному обсязі і відповідає діючим ДСТУ, ГОСТ, СНіПам, правилам, інструкціям, державним стандартам і технічним умовам, виданими експлуатаційними організаціями. Саме це гарантує клієнту якість і безпечність всіх впроваджуваних систем і полегшує узгодження з органами державного технічного нагляду.

“УКРінфосистеми” виконує проекти зовнішніх і внутрішніх інженерних систем як в комплексі, так і будь-якої окремої мережі на стадіях «Проект», «Робоча документація» або «Робочий проект». Крім того, ми супроводжуємо свій Проект при узгодженні та експертизі у відповідних державних органах, у встановленому чинним законодавством України порядку.

Завдяки застосуванню найбільш ефективних інноваційних технологій і нестандартних рішень в інженерному проектуванні, наші фахівці гарантують найвищу якість реалізації проектів, як замовнику, так і майбутнім користувачам будівлі.